گزارش جلسه هم اندیشی احداث پردیس دانشگاهی مرکز آموزش عالی کاشمر