گسترش گفتمان فناوری و نوآوری ضروری است

مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز بر ضرورت گسترش گفتمان فناوری و نوآوری تاکید کرد. 
دکتر مجید عاقل در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: برای رسیدن به این هدف باید برنامه هایی از جمله تعامل بین دانشگاه ها را دنبال کنیم، علاوه براین ایجاد مدرسه اشتغال در دانشگاه ها و وضع اشتغال دانش بنیان برای فارغ التحصیلان دانشگاهی ضرورت دارد.
  وی با تاکید بر توسعه و تقویت و تکمیل زیست بوم فناوری و نوآوری و کارآفرینی و اشتغال آفرینی دانش بنیان گفت: در این راستا در مرکز نوآوری وشتابدهی ترشیز فعالیت های خوبی را آغاز کرده ایم؛ گفت: ترویج کارآفرینی بستر مناسبی برای اشتغال و فرهنگ سازی در این بخش است که برای این منظور ترویج کارآفرینی را دنبال می کنیم.

مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز با بیان اینکه  فعالیت دانش بنیان ها تولید را به صرفه  و هزینه ها را کاهش می دهد، اظهار داشت: بحث در موضوع دانش بنیان ، نیازمند تمرکز بر دانش فنی دانست  و دانش فنی بر اساتید دانشگاهی و جوانان تکیه دارد.
وی افزود: در تمام دنیا دانش فنی بر دانشجویان تحصیلات تکمیلی تکیه دارد اما مشکل اینجاست که به دانشمندان متکی نیستیم .
دکتر عاقل با بیان اینکه  تولید دانش فنی نیازمند سرمایه گذاری است و برای انجام  این کار ملی ، باید به دانشگاه ها اعتماد کرد و مراکز رشد و نوآوری را حمایت نمود. 
وی با اشاره به لزوم توجه به تمام نقش آفرینان زیست بوم فناوری و نوآوری افزود: دانشگاه زنده و پویا است و انتظار می رود؛ نخبگان دانشگاهی ،دانسته ها و آموخته های خود را در خدمت جامعه به کار گیرند.

دسته مطلب: