امروز چهارشنبه 9 بهمن 1398

یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمام پزشکان که قدم در این راه گذاشته اند مبارک باد

یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمام پزشکان که قدم در این راه گذاشته اند مبارک باد

" روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"

 

دسته مطلب: