حضور کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر (دانشگاه دولتی) در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن 1395