امروز چهارشنبه 24 مرداد 1397

معرفی کارکنان

نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس داخلی 
محمدرضا دلیری راد کارشناس آموزش –  پذیرش و ثبت نام، آموزش و اداره بایگانی آموزش 107
ابراهیم روحانی کارشناس فارغ التحصیلان و آزمایشگاه ها 106
الهه اکبری  امور کلاس ها 120
مهدی علیزاده اول  کارشناس امور اساتید حق التدریس 107