معرفی کارکنان

نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس داخلی 
محمدرضا دلیری راد کارشناس آموزش –  پذیرش و ثبت نام، آموزش و اداره بایگانی آموزش 107
علی نادری کارشناس آموزش – امتحانات، فارغ التحصیلان و اساتید 106
الهه اکبری  امور کلاس ها 120