امروز يكشنبه 29 مهر 1397

معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر میثم عابدین پور سرپرست امور آموزشی و پژوهشی 05155258801-داخلی111
دکتر علی اصغر مازنی کارشناس مسئول امور آموزشی و پژوهشی
کارشناس برنامه ریزی آموزشی
05155258801-داخلی104
محمدرضا دلیری راد کارشناس برنامه ریزی آموزشی 05155258801-داخلی107
ابراهیم روحانی کارشناس امور آزمایشگاه 05155258801-داخلی106
الهه اکبری کارشناس امور کلاس ها 05155258801-داخلی120