امروز يكشنبه 29 مهر 1397

معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر میثم عابدین پور سرپرست امور دانشجویی 05155258801-داخلی111
اعظم خواجه کارشناس امور انظباطی دانشجویی
کارشناس امور خوابگاه دختران
05155258801-داخلی109
مهدی مهماندوست

کارشناس مسئول امور دانشجویی
کارشناس تغذیه

05155258801-داخلی110
مهدی ناظمی کارشناس تربیت بدنی 05155258801-داخلی116