امروز چهارشنبه 30 آبان 1397

کارآفرینی و ارتباط با صنعت

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
مجید عاقل سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 05155258801-داخلی112
ابراهیم روحانی کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 05155258801-داخلی106