اخبار و اطلاعیه های آموزشی


اطلاعیه شماره 1 انتخاب واحد

چهارشنبه 13 شهريور 1398


اطلاعیه برگزاری ترم تابستان 98

چهارشنبه 08 خرداد 1398


متن اطلاعیه

يكشنبه 07 بهمن 1397لیست دروس عمومی ارائه شده

دوشنبه 19 شهريور 1397


اطلاعیه مهم ترم تابستان

چهارشنبه 17 مرداد 1397


اطلاعیه ترم تابستان

يكشنبه 13 خرداد 1397


حذف تک درس

شنبه 29 ارديبهشت 1397


دریافت کارت دانشجویی

دوشنبه 23 بهمن 1396


سربرگ امتحانی

شنبه 09 دى 1396

صفحه‌ها